Gamle ovner - Restaurering og salg

På Kornsjø, rett over grensen til Sverige, driver jeg mitt verksted for gamle vedovner. Ta kontakt om du ønsker å få din gamle ovn restaurert eller er på jakt etter en spesiell ovn.

Jeg har et bredt utvalg av restaurerte ovner for salg.

Norge har en rik tradisjon når det gjelder gamle ovner. På 1700 og 1800 tallet var det en rekke jernstøperier i Norge, som lagde vakre og funksjonelle ovner. Det er dessverre en utbredt misforståelse at gamle ovner er mindre effektive og forurenser mer. Mange av de eldre ovnene er vel så rentbrennende som dagens moderne ovner. Myndighetene gir derfor dispensasjon for eldre ovner i forhold til kravet om rentbrennende fyringsteknologi.

Under restaureringen blir ovnsplatene pusset ned, tørket på høy varme og satt inn med grafitt. Etter polering får ovnen tilbake sin opprinnelige vakre overflate, og vil ikke ruste så lett fordi porene i jernet er tettet. Jeg bruker ikke sandblåsing, det er en alt for brutal metode på disse gamle ovnene.

Stikk gjerne innom, du finner verkstedet rett over grensen ved Kornsjø. For å komme dit kjører du fra Halden via Iddesletta til Prestebakke, og derfra til Kornsjø.

Ragnar Ed
Telefon: +46 53425002


Jubileumsovn fra 100 års jubileet for 1814.

Kværnerovn laget til unionsoppløsningen i 1905.

Artikkel i Halden Dagblad